Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen
Privacy

Hoewel de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of fouten in de gegevens, zoals prijzen, kilometerstanden, technische specificaties, standplaats en dergelijke te allen tijden voorbehouden.

Aan de inhoud van de website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy statement

Autobedrijf Wessels B.V.streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacy verklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klacht afhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van Autobedrijf Wessels B.V. , indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden door dit te e-mailen naar Autobedrijf Wessels B.V.

Beveiliging

Autobedrijf Wessels B.V.besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens die door Autobedrijf Wessels B.V.worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Autobedrijf Wessels B.V.die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt (zie daarvoor hierna onder Actuele informatie). Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Actuele informatie

Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van Autobedrijf Wessels B.V.die daarvoor uw voor communicatie benodigde gegevens kunnen ontvangen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen of niet wilt dat de daarvoor benodigde communicatie gegevens aan andere (gerelateerde) bedrijven worden verstrekt, kunt u zich afmelden door dit te e-mailen naar Autobedrijf Wessels B.V.